Sprzedaż kruszyw i materiałów budowlanych
Kruszywa:
  

 

  • piaski
  • żwiry
  • tłucznie
  • grysy
  • kamień łamany

 
Materiały budowlane:


    
    -  cement
    -  kostka brukowa 
    -  wyroby betonowe

 

 

 W celu uzyskania bliższych informacji lub odpowiedzi na konkretne zapytania prosimy o kontakt telefoniczny 508118142, fax: 14 692 64 61, lub mailowy firmapoldex@interia.pl